Postup pacienta pred zubným ošetrením


Vážení  pacienti, chceme Vás požiadať, aby ste v prípade príznakov infekčných ochorení u Vás a u členov Vašej  spoločnej domácnosti, zrušili návštevu našej zubnej ambulancie.

V prípade, že prídete na ošetrenie s  príznakmi infekčného ochorenia, nebudete ošetrený a bude Vám účtovaný poplatok “Neskoro zrušený termín na ošetrenie” vo výške 80 Eur.

Venujte prosím pozornosť nasledovným inštrukciám ohľadne chodu našej ambulancie v súvislosti s ochorením COVID 19.

 • Pre zvýšené hygienické opatrenia sú  návštevy pacientov v našej ambulancii, počnúc príchodom, ošetrením a odchodom organizované tak ,aby sme zabezpečili ochranu zdravia Vás a zamestnancov ambulancie.
 • Aby nedochádzalo k stretu pacientov v čakárni, pacient, ktorý príde bez predchádzajúceho telefonického dohovoru, aj v prípade vypísania receptu, vystavenie výmenného lístka či konzultácie, nebude vpustený do priestorov našej čakárne.
 • Každá návšteva musí byť telefonicky dohodnutá, a  overená 24 hodín pred príchodom.

Pre naplánovanie Vášho ošetrenia Vám budú počas telefonického rozhovoru položené nasledovné otázky, týkajúce sa Vás a príslušníkov zo spoločnej domácnosti:

 • Boli ste za posledné 2 týždne v zahraničí, máte cestovateľskú anamnézu?
 • Boli ste v kontakte s osobou pozitívne testovanou na CO VID 19 alebo s osobou s príznakmi infekčného ochorenia?
 • Ste v karanténe, alebo máte doporučenú domácu karanténu?
 • Boli ste testovaný  na COVID 19? Ak  áno, s akým výsledkom?
 • Máte príznaky infekčného ochorenia?

V deň ošetrenia:

 • Pacient oznámi svoj príchod telefonicky, alebo zazvoní na zvonček a čaká.
 • Ak je ambulancia pripravená, personál otvorí dvere. Ak ambulancia ešte nie je pripravená, pacientovi oznámime, že musí počkať vonku.
 • Do čakárne a ambulancie pacient vstupuje s nasadeným rúškom a použije dezinfekciu na ruky.
 • V ambulancii sa zmeria teplota.
 • Pacient vypíše a podpíše čestné prehlásenie s vyššie uvedenými otázkami.

Príznaky respiračných infekčných ochorení:

 • Zvýšená teplota 37,5 st.C, horúčka.
 • Kašeľ, dýchavičnosť , nádcha ,bolesti hrdla, škrabanie v hrdle.
 • Celková únava, bolesti svalov a kĺbov.

Iné infekčné ochorenia:

 • Herpes, čierny kašeľ…

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky, alebo mailom.

Ďakujeme,
Kolektív zubnej ambulancie.