Cenník


Vyšetrenie, anestézia, administratíva

Kód Názov výkonu Cena
D 01 Vstupná komplexná prehliadka 22,00 €
D 07 Komplexné RTG vyšetrenie (2 x bitewing) 15,00 €
D 02 Preventívna prehliadka 16,00 €
D 11 Vyžiadané akútne ošetrenie 20,00 €
A 02 Anestézia infiltračná 11,00 €
A 03 Anestézia intraligamentálna 12,00 €
D 52 RTG snímka intraorálna 10,00 €

Profylaxia, dentálna hygiena

Kód Názov výkonu Cena
H 1 Ústna hygiena – vstup, vyšetrenie hyg. stavu, ošetrenie, poučenie (1 hod) 50,00 €
H 2 Ústna hygiena – opakovaná, ošetrenie (1 hod) 40,00 €
H 4 Ústna hygiena deti – vyšetrenie,čistenie, poučenie (0,5 hod) 25,00 €
H 5 Uzatvorená kyretáž parodontálneho vačku (1 zub) 5,00 €
H 11 Ústna hygiena – fixný strojček (1 hod) 40,00 €
N 01 Inštruktáž a nácvik hygieny 12,00 €
N 02 Odstránenie zubného kameňa a povlakov, za každých začatých 10 min 11,00 €
N 06 Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub 10,00 €
N 11 Lokálna fluoridácia – jedno zuboradie vrátane čistenia 15,00 €
N 30 Pečatenie fisúr – bez preparácie – 1 zub 15,00 €
P 07 Lokálne ošetrenie gingívy, sliznice DÚ ( výplach, kyret, …) 13,00 €
B 06 Bielenie ambulantné – po osobnej konzultácii 200,00 €
N 12 Airflow, pieskovanie – sextant 11,00 €

Záchovná stomatológia

Kód Názov výkonu Cena
V 01 Amalgámová výplň, 1 – 3 plôšky 30,00 – 55.00 €
V 10 Rekonštrukcia zuba, amalgám 60,00 €
Biela fotokompozitná výplň vpredu
V 05x Fotokompozitná výplň, 1 – 3 plôšky 28,00 – 50,00 €
V 08 Fotokompozitná výplň, rekonštrukcia korunky 70,00 €
Biela fotokompozitná výplň vzadu
V 05y Fotokompozitná výplň, 1 – 3 plôšky 40,00€ – 70,00€
V 08y Fotokompozitná výplň, rekonštrukcia korunky 80,00 €
V11 – V22 Skloionomérna výplň – 1 – 3 kapsle 22,00€ – 45,00€
V23 – V25 Twinky Star – detská kompomérna výplň, 1 – 3 plôšky 20,00€ – 30,00€
V 20 Provizórna výplň – Kavit, CMF, ZnO E 10,00 €

Endodoncia

Kód Názov výkonu Cena
V 41 Ošetrenie koreň. kanálika 41,00 €
1 sedenie – trepanácia, exstirpácia, výplň koreň. kanálika – 1 kanálik
V 31 Paliatívne endodontické ošetrenie – odstránenie akútnej bolesti 30,00 €
Trepanácia, exstirpácia, bez výplne kanálikov – 1 zub
V 33 Provizórna výplň 1 koreň.kanálika – Septomixin 5,00 €
V 32 Odstránenie starej koreňovej výplne 25,00 €
V 48 Zavedenie FRC čapu – čap so sklenenými vláknami 60,00 €
V 49 Dostavba korunky devitálneho zubu – po V 48 20,00 €

Chirurgická stomatológia

Kód Názov výkonu Cena
Anestézia sa prirátava ku každému výkonu s výnimkou implantológie.
E 01 Extrakcia mliečneho alebo kývavého zuba, koreňa 12,00 €
E 02 Extrakcia mliečneho zuba s nerezorbovaným koreňom 25,00 €
E 11 Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa 25,00 €
E 12 Extrakcia trvalého viackoreňového zuba 40,00 €
E 21 Komplikovaná extrakcia (separácia koreňov, zalomenie koreňov, OA komunikácia) 80,00 €
C 07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti (výplach, drén…) 12,00 €
C 41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 10,00 €
E 63 Chirurgická revízia rany 15,00 €
C 42 Gingivektómia elektrokautrom 12,00 €
E 24 Implantát Dr. Jurkovič 700,00 €

Protetická stomatológia

Kód Názov výkonu Cena
Ceny protetických výkonov a výrobkov sa upresňujú po osobnej konzultácii s lekárom.
T 01 Kovokeramická korunka 210,00 €
T 02 Celokeramická korunka 270,00 €
T 09 Kovokeramická korunka na implantáte 500,00 €
T 21 Provizórna korunka – ambulancia 20,00 €
T 06 Celokeramická fazeta 250,00 €
T 15 CERCON 380,00 €
T 07 Liata koreňová nadstavba 60,00 €
T 10 Celková snímateľná náhrada 330,00 €
T 11 Čiastočne snímateľná náhrada (bez kotevných prvkov) 220,00 €
T 12 Skeletovaná snímateľná náhrada (bez kotevných prvkov) 270,00 €
T 22 Medzerník do 4 zubov 70,00 €
T 28 Imediátna náhrada (bez kotevných prvkov) 200,00 €
T 27 Rebazácia nepriama – zubná technika 50,00 €
T 26 Stiahnutie starej korunky – každý pilier 20,00 €
T 56 Znovunasadenie korunky 25,00 €

Príplatky

Kód Názov výkonu Cena
Z 01 Nedostavenie sa na dohodnutý termín bez ospravedlnenia 30,00 €
Z 02 Konzultácia každých začatých 10 min 11,00 €
Z 03 Ošetrenie mimo ordinačných hodín po telefonickom dohovore 60,00 €