Cenník


Vyšetrenie, anestézia, administratíva

Názov výkonu Cena
Vstupná komplexná prehliadka 30,00 €
Komplexné RTG vyšetrenie 20,00 €
Preventívna prehliadka 25,00 €
Vyžiadané akútne ošetrenie 25,00 €
Anestézia infiltračná – Supracain 12,00 €
Anestézia intraligamentálna – Ubistesin, zvodová 15,00 €
RTG snímka intraorálna 10,00 €
Krátky administratívny výkon, výpis z karty 15,00 €
Nedostavenie sa na dohodnutý termín bez ospravedlnenia 80,00 €
Konzultácia, každých začatých 10 min 20,00 €

Prevencia, dentálna hygiena

Názov výkonu Cena
Ústna hygiena – vyšetrenie, čistenie, poučenie 60,00 €
Ústna hygiena – opakované vyšetrenie, ošetrenie 50,00 €
Ústna hygiena deti – poučenie, nácvik (0,5 hod) 35,00 €
Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub 10,00 €
Pečatenie fisúr – 1 zub 15,00 €
Lokálne ošetrenie gingívy, sliznice 15,00 €
Bielenie ambulantné – po osobnej konzultácii 330,00 €
Airflow, pieskovanie Od 20,00 €

Záchovná stomatológia

Názov výkonu Cena
Amalgámová výplň, 1 – 3 plôšky 40,00 €
Amalgámová výplň, 1 – 3 plôšky 55,00 €
Amalgámová výplň, 1 – 3 plôšky 70,00 €
Rekonštrukcia korunky zubu amalgámom 80,00 €
Fotokompozitná výplň – estetická, biela- 1 plôška vpredu 40,00 €
Fotokompozitná výplň – estetická, biela- 2 plôšky vpredu 55,00 €
Fotokompozitná výplň – estetická, biela- 3 plôšky vpredu 60,00 €
Fotokompozitná výplň – estetická, biela- 1 plôška vzadu 50,00 €
Fotokompozitná výplň – estetická, biela- 2 plôšky vzadu 65,00 €
Fotokompozitná výplň – estetická, biela- 3 plôšky vzadu 75,00 €
Rekonštrukcia korunky zubu fotokompozitom 100 – 120 €
Skloionomérna výplň – 1 kapsľa 40,00 €
Skloionomérna výplň – 2 kapsle 50,00 €
Skloionomérna výplň – 3 kapsle 60,00 €
Výplň u dieťaťa 1 plôška 30,00 €
Výplň u dieťaťa 2 plôšky 40,00 €
Výplň u dieťaťa 3 plôšky 50,00 €
Provizórna výplň 15,00 €
Ošetrenie koreňového kanálika 47,00 €
1 sedenie – trepanácia, exstirpácia, výplň koreň. kanálika – 1 kanálik
Paliatívne endodontické ošetrenie – odstránenie akútnej bolesti 40,00 €
Provizórna výplň 1 koreňového kanálika 5,00 €
Odstránenie starej koreňovej výplne (Podľa obtiažnosti) Od 30,00 €
Zavedenie čapu so sklenenými vláknami 70,00 €

Chirurgická stomatológia

Anestézia sa priratáva ku každému výkonu

Názov výkonu Cena
Extrakcia mliečneho alebo kývavého zuba, koreňa Od 20,00 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa 40,00 €
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba 50,00 €
Komplikovaná extrakcia 120,00 €
Sutura( zašitie) extrakčnej rany 20,00 €
Antiseptická vložka do extrakčnej rany – Alvogyl 10,00 €
Lokálne zastavenie postextrakčného krvácania – Gelaspon 5,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti (výplach, drén…) 20,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 25,00 €
Gingivektómia elektrokautrom 20,00 €
Kontrola a ošetrenie po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 20,00 €

Protetická stomatológia

Ceny protetických výkonov a výrobkov sa upresňujú po osobnej konzultácii s lekárom.

Názov výkonu Cena
Kovokeramická korunka 255,00 €
Celokeramická korunka 390,00 €
Provizórna korunka vyhotovená v ambulancii 25,00 €
Celokeramická fazeta 400,00 €
CERCON, zirkonová korunka 390,00 €
Liata koreňová nadstavba ´70,00 €
Celková snímateľná náhrada 400,00 €
Skeletovaná snímateľná náhrada (bez kotevných prvkov) 400,00 €
Medzerník 70,00 €
Imediátna náhrada 250,00 €
Rebazácia nepriama – zubná technika 90,00 €
Stiahnutie, rozpílenie starej korunky – každý pilier 20,00 €
Znovunasadenie korunky 25,00 €
Anatomický odtlačok 15,00 €