Služby


Zub, ako súčasť chrupu, plnohodnotne poskytuje žuvaciu a estetickú funkciu, ak má zachovaný svoj tvar, veľkosť, polohu.

Zub nedorastie. Nedorastie ani jeho časť, deštruovaná kazom. Jeden zub nám spravidla funkčne nechýba, len zrazu máme v ústach neestetickú „dieru“. Stratou každého jedného zuba postupne strácame žuvaciu schopnosť celého žuvacieho aparátu. Preto je dôležité predchádzať týmto stavom, minimalizovať rozsah poškodenia a prinavrátiť chrupu funkčnosť a estetiku.

V tomto duchu poskytujeme stomatologické výkony v rozsahu estetickej, záchovnej, protetickej, chirurgickej stomatológie, pričom veľký dôraz kladieme na prevenciu.

Ošetrenie mimo ordinačných hodín

KontaktAk vám nevyhovujú naše ordinačné hodiny, možeme vám ponúknuť ošetrenie mimo ordinačných hodín po telefonickom dohovore (Cenník).

Preventívna stomatológia

Zahŕňa vstupnú prehliadku, preventívne prehliadky, konzultácie a Rtg – rádioviziografické vyšetrenie. Takto vyhľadávame včasné štádia ochorení dutiny ústnej – zubný kaz, ochorenia ďasien a parodontu a čelustno-ortodontické odchýlky (krivé zuby), čím sa minimalizujú následky týchto ochorení.
Neoddeliteľnou súčasťou je profesionálna dentálna hygiena. Jedná sa parododontologické vyšetrenie, odstránenie nánosov povlaku a zubného kameňa z povrchu zubov, pieskovanie, fluoridáciu, inštruktáž a nácvik čistenia zubov. Týmto predchádzame vzniku ochorení v dutine ústnej.

Záchovná stomatológia

Plombami ošetrujeme zubné kazy, pričom rešpektujeme princípy estetickej stomatológie. Vysoko estetickými materiálmi dostaviame zubu korunku a zabezpečíme mu vyhovujúci tvar a vzhľad.

Endodoncia

V prípade hlbokých kazov riešime ošetrenie koreňových kanálikov. V lokálnej anestéze odstránime zubný nerv, opracujeme koreňové kanáliky, vyhotovíme koreňové výplne.

Protetická stomatológia

Pomocou koruniek, môstikov, estetických faziet, snímacích náhrad obnovíme žuvaciu schopnosť zubov a celého žuvacieho aparátu. Z hľadiska estetiky dávame zubom správny tvar, veľkosť a farbu .

Chirurgická stomatológia

Extrahujeme korene a zuby so zlou prognózou, chýbajúci zub nahradíme implantátom.