Cenník


Ceny vybraných výkonov, kompletný cenník je k dispozícii v ambulancii.

Cenník je platný od 1.3.2022

 

Vyšetrenie, anestézia, administratíva

Názov výkonu Cena
Vstupná komplexná prehliadka 40,00 €
Komplexné RTG vyšetrenie 25,00 €
Preventívna prehliadka 30,00 €
Vyžiadané akútne ošetrenie 30,00 €
Anestézia infiltračná – Supracain 15,00 €
Anestézia intraligamentálna – Ubistesin, zvodová 15,00 €
RTG snímka intraorálna 13,00 €
Krátky administratívny výkon, výpis z karty 15,00 €

Prevencia, dentálna hygiena

Názov výkonu Cena
Ústna hygiena – vstup, vyšetrenie hygienického stavu, ošetrenie, poučenie 75,00 €
Ústna hygiena – opakovaná, ošetrenie 70,00 €
Ústna hygiena deti – vyšetrenie,čistenie, poučenie, 0,5 hod 40,00 €
Uzatvorená kyretáž parodontálneho vačku – 1 zub 10,00 €
Ústna hygiena – fixný strojček 70,00 €
Inštruktáž a nácvik hygieny 20,00 €
Odstránenie zubného kameňa a povlakov, za každých začatých 10 min 20,00 €
Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub 15,00 €
Lokálna fluoridácia 25,00 €
Pečatenie fisúr – bez preparácie – 1 zub 35,00 €
Lokálne ošetrenie gingívy, sliznice DÚ ( výplach, kyret. …) 20,00 €
Bielenie ambulantné – po osobnej konzultácii 400,00 €
Airflow, pieskovanie 25,00 €

Záchovná stomatológia

Názov výkonu Cena
Amalgámová výplň, 1 – 3 plôšky 40,00 – 90,00 €
Rekonštrukcia korunky zubu amalgámom 110,00 €
Fotokompozitná výplň vpredu, 1 – 3 plôšky 50,00 – 80,00 €
Fotokompozitná výplň vpredu, rekonštrukcia korunky 120,00 €
Fotokompozitná výplň vzadu, 1 -3 plôšky 65,00 – 110,00 €
Fotokompozitná výplň vzadu – rekonštrukcia korunky 150,00 €
Skloionomérna výplň, 1 – 3 kapsle 50,00 – 80,00 €
Deti – Fotokompozitná výplň/ TwinkyStar, 1 – 3 plôšky 30,00 – 60,00 €
Provizórna výplň – Kavit, CMF, ZnO E 20,00 €
Ošetrenie koreňového kanálika 47,00 €
1 sedenie – trepanácia, exstirpácia, výplň koreň. kanálika – 1 kanálik
Paliatívne endodontické ošetrenie – odstránenie akútnej bolesti 40,00 €
Provizórna výplň 1 koreňového kanálika 5,00 €
Odstránenie starej koreňovej výplne (Podľa obtiažnosti) Od 30,00 €
Zavedenie čapu so sklenenými vláknami 70,00 €

Endodoncia

Názov výkonu Cena
Ošetrenie koreňového kanálika 60,00 €
1 sedenie – trepanácia, exstirpácia, výplň koreň. kanálika – 1 kanálik
Paliatívne endodontické ošetrenie – odstránenie akútnej bolesti 60,00 €
Trepanácia, exstirpácia, bez výplne kanálikov – zub
Provizórna výplň 1 koreňového kanálika 10,00 €
Odstránenie starej koreňovej výplne, 15 min 30,00 €
Zavedenie FRC čapu – čap so sklenenými vláknami 85,00 €
Dostavba korunky devitálneho zubu – po V 48 35,00 €

Chirurgická stomatológia

Anestézia sa priratáva ku každému výkonu

Názov výkonu Cena
Extrakcia mliečneho zuba s rezorbovaným koreňom 20,00 €
Extrakcia mliečneho zuba s nerezorbovaným koreňom 45,00 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa 45,00 €
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba 75,00 €
Komplikovaná extrakcia ( separácia koreňov, zalomenie koreňov, OA komunikácia) 120,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti (výplach, drén…) 30,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 30,00 €
Chirurgická revízia rany 35,00 €
Gingivektómia elektrokautrom 20,00 €

Protetická stomatológia

Ceny protetických výkonov a výrobkov sa upresňujú po osobnej konzultácii s lekárom.

Názov výkonu Cena
Kovokeramická korunka 330,00 €
Celokeramická korunka 440,00 €
Provizórna korunka vyhotovená v ambulancii 30,00 €
Celokeramická fazeta 450,00 €
CERCON, zirkonová korunka 420,00 €
Liata koreňová nadstavba 90,00 €
Celková snímateľná náhrada 500,00 €
Čiastočne snímateľná náhrada (bez kotevných prvkov ) 500,00 €
Skeletovaná snímateľná náhrada (bez kotevných prvkov) 620,00 €
Medzerník do 4 zubov 140,00 €
Imediátna náhrada (bez kotevných prvkov ) 250,00 €
Rebazácia nepriama – zubná technika 150,00 €
Stiahnutie starej korunky – každý pilier 30,00 €
Znovunasadenie korunky 50,00 €

Príplatky

Názov výkonu Cena
Nedostavenie sa na dohodnutý termín bez ospravedlnenia 80,00 €
Konzultácia, každých začatých 10 min 20,00 €